Wysokość odszkodowania

WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA NA TERENIE WIELKIEJ BRYTANII

Oszacowanie wysokości odszkodowania, już, jako całkowitego roszczenia zależy od wielu czynników, zwłaszcza poprawnego rozpoznania aktualnego orzecznictwa sądowego, a także rzetelnego przygotowania materiałów dowodowych, dokładnej analizy raportów rzeczoznawców, analizy raportów medycznych lekarzy specjalistów odnośnie obrażeń fizycznych i psychicznych, a końcowo dokładnego skalkulowania powstałych strat finansowych przeszłych oraz strat finansowych przyszłych, które mogły powstać w przyszłości (w celu odpowiedniego zabezpieczenia roszczeń osoby poszkodowanej).

Odszkodowanie jest to kwota pieniężna wypłacana przez ubezpieczyciela. Prawo cywilne mówi, że każde odszkodowanie składa się z trzech części:

  • Zadośćuczynienia – sumy pieniędzy wypłacane za obrażenia, których celem jest złagodzenie bólu psychicznego i fizycznego osoby poszkodowanej. W ustalaniu wysokości zadośćuczynienia bierze się pod uwagę zakres doznanych obrażeń, stopień i intensywność obrażeń. Końcowo wysokość zadośćuczynienia ustalana jest na mocy aktualnego orzecznictwa Sądu Rejonowego bądź Sądu Okręgowego. Wysokość pierwszej części może wynosić od £100 – £500 000.
  • Odszkodowanie za straty w przeszłości – stanowi ono rzeczywiste konsekwencje finansowe wypadku, wynikłe bezpośrednio ze spowodowanej szkody. Katalog odszkodowań wyróżnia m.in.: zniszczony pojazd, utracone dochody/zarobki, ekwiwalent za pomoc i opiekę osób bliskich, zwrot leczenia w sektorze prywatnym, koszt pogrzebu. Wysokość drugiej części może wynosić od kilku tysięcy do kilku milionów funtów.
  • Odszkodowanie za straty w przyszłości – obejmuje utracone korzyści/pożytki w czasie przyszłym. W katalogu odszkodowań za straty w przyszłości znajdziemy m.in.: rentę za utracone dochody, zwiększone potrzeby życiowe etc., przyszłe koszty leczenia i rehabilitacji w sektorze prywatnym zarówno w Polsce jak i w innym kraju. Renty te kalkulowane są według specjalnych kalkulacji kapitulacyjnych, których celem jest przewidzenie strat do osiągnięcia wieku emerytalnego bądź poza nim. Renty wypłacane miesięcznie przewidziane są tylko i wyłącznie dla małoletnich do osiemnastego roku życia i to tylko w ściśle określonych przypadkach (ciężkie obrażenia, które nie pozwalają na oszacowanie strat w przyszłości). Wysokość trzeciej części może wynosić od kilku do kilkunastu milionów funtów. Górna granica może być ograniczona przez aktualne przepisy prawne.

Mimo, że każdy przypadek analizowany jest indywidualnie i nie powinno podawać się go za przykład, poniżej przedstawiamy szacunkowe kwoty zadośćuczynienia. Pod uwagę brane są

Sprawdź jakie należy Ci się

odszkodowanie

NAPISZ DO NAS

JAK KALKULOWANA JEST WYSOKOŚĆ RENTY ZA STRATY W PRZYSZŁOŚCI?

Metoda kalkulacji renty uzależniona jest od wielu czynników, w tym rozległości obrażeń i ich wpływie na życie osoby poszkodowanej oraz życie jej rodziny.

RENTA ZA STRATY W PRZYSZŁOŚCI WG METODOLOGII SMITH – VS – MANCHESTER AWARD

Kwota pieniędzy należy się wtedy, gdy obrażenia nie są na tyle poważne by spowodować orzeczenie o niepełnosprawności według prawa o niepełnosprawności, natomiast osoba poszkodowana może mieć poważne problemy ze swobodnym wykonywaniem pracy w przyszłości. Renty tego typu mają wypłacane w formie kapitalizacji i obejmują kwoty, jakie osoba poszkodowana zarobiłaby w okresie od trzech miesięcy do trzech lat. Ustalanie wysokości renty poprzedzone jest wnikliwymi badaniami zdolności do pracy oraz logicznych aspektów.

RENTA WG METODOLOGII AKTUARIALNEJ – OGDEN TABLES

Renta ta dotyczy poważnych obrażeń, z których w jakimś stopniu wynika niepełnosprawność definiowana prawnie, bezpośrednio wpływająca na możliwość samodzielnego funkcjonowania i wykonywania pracy. Każdy poszkodowany ma, zatem prawo do uzyskania renty za straty, które będzie ponosić w przyszłości aż do końca życia. Tutaj zawarte są również kwestie śmierci osoby ubezpieczonej. W przypadku wypadków śmiertelnych, po dogłębnej analizie warunków życia rodziny poszkodowanego, przyznawana jest je renta. Kalkulacja dokonywana jest na podstawie specyficznych wzorów matematycznych zawartych w tabelach dostarczanych przez Urząd Statystyczny.

RENTA OBEJMUJE:

  • utracone dochody w przyszłości przy uwzględnieniu zachowanych zdolności do pracy
  • uzyskane wykształcenie i specjalistyczne kursy i umiejętności
  • utracone prawo do wyższej emerytury z powodu zmniejszonych możliwości zarobkowania
  • ekwiwalent za przyszłą pomoc osób bliskich w pracach domowych
  • koszty rehabilitacji, leczenia, zabiegów w placówkach prywatnych
  • zwiększone potrzeby życiowe np. adaptacje mieszkania czy środków transportu do niepełnosprawności
  • wszystkie inne straty finansowe.